UserdefinedDeletedSeriesDataBulkResult

Description

Container for the UserdefinedDeletedSeriesDataBulkResponse result

Properties


Name Description Type
data Userdefined series data results - list of deleted series timepoints UserdefinedDeletedSeriesDataBulkResponse